Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleid Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Wij behandelen vergunningsaanvragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn. (Bron: Omgevingswet en beleidsplan VTH)

Aantal vergunningen waarvoor een dwangsom betaald moet worden vanwege overschrijden van de wettelijke termijnen.

0 in 2024

-

  • Omgevingswet
  • Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

We behandelen (vergunnings)aanvragen binnen de wettelijke termijn. Onderdeel hiervan zijn de procedures om in afwijking van het Omgevingsplan een vergunning te krijgen, de zogenaamde Buitensplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA).

We benutten nieuwe mogelijkheden om de ruimtelijke ordening af te stemmen op een groene, gezonde en veilige leefomgeving. (Bron: Omgevingswet en Omgevingsvisie)

-

-

-

  • Programma implementatie Omgevingswet

Uitvoering geven aan de volgende activiteiten in de transitieperiode (2024-2032):

  • Het verder opstellen van het Omgevingsplan en toepasbare regels;
  • Het doorontwikkelen van de Omgevingsvisie en het daarbij horende beleidshuis van programma's;
  • Doorontwikkelen van monitoring en evaluatie van processen, resultaten en financiën;
  • Doorontwikkelen van de dienstverlening, de manier waarop wij onze vergunningverlening, het vooroverleg en het wijzigen van het Omgevingsplan inrichten;
  • Doorontwikkelen van de invulling van de rollen van de raad en het college, zoals in de Omgevingswet bedoeld.
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05