Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Dit taakveld gaat over activiteiten en voorzieningen op het gebied van kunst & cultuur, sport en recreatie.
Juist dit taakveld kan ervoor zorgen dat al onze inwoners kunnen profiteren van de (economische) groei van de regio (schaalsprong), zodat de verschillen in brede welvaart niet verder toenemen. Corona heeft ons geleerd hoe belangrijk is te zorgen voor ontmoeting tussen verschillende groepen en dit taakveld is bij uitstek geschikt om een ongedwongen ontmoeting te faciliteren. Dit taakveld gaat over cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme.  De belangrijkste doelen zijn:

  • Regie voeren op de realisatie, exploitatie en verduurzaming van onze sport, cultuur en recreatieve voorzieningen b.v. realiseren Johan Cruijff Court plus, onderhoud sportaccommodaties, verduurzaming sportaccommodaties, bibliotheekvoorziening etc.
  • Activiteiten ontwikkelen, zodat inwoners elkaar op een ongedwongen en gelijkwaardige wijze kunnen ontmoeten b.v. community art, beweegactiviteiten voor ouderen
  • Beweeg- en cultuurvaardigheden onder kinderen en jongeren <18 jaar ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden b.v. subsidie cultuur educatie, cultureel programma, beweegactiviteiten jeugd door Tuurlijk

Lasten, baten en saldo

7.602.060

7,9 %

1.285.153

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05