Paragrafen

Paragraaf Subsidies

 

Grondslag

Maximale subsidie *

 ( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden)

2024

Vastgestelde subsidieplafonds

 Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (buurtbudget)

66.370

 Subsidie instandhouding monumenten

11.676

 Subsidie erfgoed

9.021

 Subsidie jeugdleden sport **

-

 Subsidie centrummanagement 2023***

36.882

56.800

 Subsidie duurzame initiatieven

21.237

 Subsidie culturele activiteiten

70.000

 Subsidie maatschappelijke activiteiten

50.000

 Subsidie cultuureducatie jeugd

253.441

 Lokale Omroep Best

20.000

 Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

 Subsidie voor jeugdleden van een scoutingvereniging **

-

 Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

187.430

Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed derden

250.000

Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

2024

De Lumens Groep (OTB)

1.104.000

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

195.800

Novadic Kentron (OTB)

62.400

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

70.100

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

513.500

LEV Best

610.600

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

164.300

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

7.400

MEE Zuid-Oost Brabant - o.a. cliëntondersteuning

234.900

Voedselbank Best

9.500

Stichting Leergeld

110.000

Bibliotheek Eindhoven

718.700

Stichting schoolsport Best

1.800

Schoolsportolympiade

5.500

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

Buurthuis Vlinderhei

15.500

IVN

500

* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald.

**  Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. 

***  Dit bedrag wordt aangevuld met de werkelijke opbrengsten van precarioheffing en reclamebelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05