Financiën

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

 

Programma lasten (in € 1.000)

Realisatie 2022

Begroting 2023 incl. wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0 - Bestuur en ondersteuning

30.487

20.186

18.353

18.396

18.901

20.250

1 - Veiligheid

3.061

3.320

3.506

3.670

3.838

4.018

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.125

3.212

3.823

4.080

4.254

4.492

3 - Economie

1.300

1.242

1.368

1.378

1.412

1.450

4 - Onderwijs

2.471

3.117

2.738

2.671

3.530

3.892

5 - Sport, cultuur en recreatie

7.062

8.528

7.602

7.864

8.163

8.487

6 - Sociaal domein

33.104

35.461

35.615

35.812

36.130

37.143

7 - Volksgezondheid en milieu

8.622

9.568

9.925

10.348

10.683

10.835

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

21.687

16.429

12.729

16.098

13.624

16.001

Totaal Lasten

110.919

101.063

95.660

100.316

100.535

106.568

Programma baten (in € 1.000)

Realisatie 2022

Begroting 2023 incl. wijzigingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0 - Bestuur en ondersteuning

-62.888

-61.181

-65.112

-67.964

-66.332

-68.703

1 - Veiligheid

-180

-268

-290

-299

-309

-319

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-509

-407

-487

-501

-516

-532

3 - Economie

-801

-502

-678

-693

-709

-724

4 - Onderwijs

-739

-357

-469

-471

-472

-474

5 - Sport, cultuur en recreatie

-1.234

-1.093

-1.285

-1.353

-1.327

-1.364

6 - Sociaal domein

-9.036

-7.104

-7.291

-7.261

-7.510

-7.536

7 - Volksgezondheid en milieu

-7.537

-8.225

-8.986

-9.291

-9.555

-9.896

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-13.282

-11.991

-9.464

-13.154

-10.739

-13.247

Totaal Baten

-96.206

-91.128

-94.062

-100.988

-97.469

-102.796

Totaal lasten (incl. saldo)

110.919

101.063

95.660

100.316

100.535

106.568

Totaal baten

-96.206

-91.128

-94.062

-100.988

-97.469

-102.796

Totaal saldo van baten en lasten

14.713

9.935

1.598

-672

3.066

3.772

Storting in reserves

10.353

8.535

206

494

409

410

Bijdragen uit reserves

-25.066

-18.470

-3.110

-2.531

-2.484

-2.241

Mutatie reserves

-14.713

-9.935

-2.904

-2.037

-2.075

-1.831

Saldo incl. resultaat

0

0

-1.306

-2.709

991

1.941

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05