Programma's

Veiligheid

Dit taakveld gaat over het integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst, wooncorporaties en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente voert regie. Binnen de samenwerking met alle partners is het betrekken van onze inwoners een essentieel onderdeel om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. De intensieve samenwerking tussen zorg en veiligheid is verder gecontinueerd, gelet op de voortdurende ontwikkelingen binnen het sociaal- en veiligheid domein. Voor een krachtige aanpak, in het belang van veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners, passen wij waar nodig bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke handhaving toe. Het programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding, de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Alcoholwet.

Lasten, baten en saldo

3.506.024

3,7 %

290.076

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05