Programma's

Bestuur en ondersteuning

Dit taakveld gaat over de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij is ook aandacht voor de manier waarop de verbinding met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vanuit de raad wordt gelegd.    

Dienstverlening

We zetten de komende jaren stevig in op de verdere verbetering van onze dienstverlening. We willen dienstverlenend, betrouwbaar en klantvriendelijk zijn richting inwoners, ondernemers en alle partners. Inwoners zijn over het algemeen tevreden met onze huidige dienstverlening. Maar we vinden dat het nog beter kan én moet. Onze ambitie is om anders te werken en onze service te verhogen. Dichterbij en meer samenwerken met inwoners. We betrekken inwoners actiever bij de verbetering van onze dienstverlening. We trekken hierbij ook op met onze partners. We halen actief signalen op en werken samen in projecten.

Participatie
Een ander centraal thema in dit taakveld is inwoners- en overheidsparticipatie. Gemeente Best heeft de ambitie om meer, breder en beter te participeren. Dit vanuit de overtuiging dat onze dienstverlening, plannen, beleid, projecten en besluiten beter worden als we hier samen over nadenken en aanwerken. In deze ambitie trekken de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie samen op.

Komend jaar treedt de omgevingswet in werking. De voorbereidingen zijn getroffen, zodat we als organisatie invullingen kunnen geven aan meer weloverwogen participatie op maat. In 2024 gaan we deze werkprocessen verfijnen. Daarnaast faciliteren en stimuleren we ook andere initiatiefnemers om de omgeving te betrekken bij hun plannen. 

We zien dat een laagdrempelige manier van participeren helpt om Bestenaren breder te bereiken. Hier zetten we ook komend jaar op in door oa het organiseren van een Bruisdag. Daarnaast ontwikkelen we onze online middelen door.

De faciliterende rol van de gemeente bij bewonersinitiatieven wordt steeds belangrijker. Het gaat hier niet (alleen) om geld. Het gaat ook het coachen van de initiatiefnemers en hun helpen om hun initiatief verder te brengen en het als gemeente niet over te nemen. Denk hierbij aan het samenbrengen van de juiste kennis en netwerken en het verlenen vergunningen. Een kans hierbij is het wijkgericht werken.

Lasten, baten en saldo

18.558.592

19,4 %

68.221.434

70,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05