Programma's

Economische zaken

Dit taakveld gaat over het versterken van het regionaal welzijn in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit bewerkstelligen we door het ondernemersklimaat te verbeteren en een gelijk verdeelde economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal.

Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/verbeteren van de werkgelegenheid, inclusief de duurzame economische vitaliteit op bedrijventerreinen en het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkelstructuur en het voorzieningenniveau. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor de gewenste sfeer in Best. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. In de regio Zuidoost-Brabant willen we doorontwikkelen tot een technologische en economische top regio van wereldformaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij we producten en materialen hergebruiken en grondstoffen hun waarde behouden.

Lasten, baten en saldo

1.368.363

1,4 %

677.787

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05