Programma's

Onderwijs

Dit taakveld gaat over het verbeteren en voorbereiden van jongeren om mee doen in de samenleving. Binnen het onderwijs wordt er goed samengewerkt met  maatschappelijke organisaties en jeugdhulp. Passend onderwijs en jeugdhulp hebben overeenkomstige doelstellingen. Om deze te bereiken geven we samen met het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uitvoering aan de onderstaande ambities en doelstellingen:
- een kind gaat naar een gewone school als dat kan;
- een kind gaat naar het speciaal (basis)onderwijs als intensieve(re) begeleiding nodig is;
- kinderen zitten niet langdurig thuis;
- kinderen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben;
- als het gaat om kwetsbare kinderen zorgen we voor een warme overdracht van leerlingen;
- we zorgen ervoor dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep 3 van de basisschool.
Daarnaast realiseren we een goede spreiding van scholen, kinderopvang en gymnastiekvoorzieningen over de verschillende wijken in de gemeente Best.

Lasten, baten en saldo

2.738.147

2,9 %

469.311

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05